GORFFENNAF 21-23 2017

Nos Wener

AR FWRDD Y LLONG ROYAL SHIP HOTEL

Noddwyd gan / Sponsored by BBC Radio Cymru

18:30 Fleur De Lys

19:30 Cilmeri

20:45 Bob Delyn a’r Ebillion

22:00 Calan

23:15 Sŵnami

CAFFI T.H. ROBERTS CAFE

Noddwyd gan / Sponsored by Farmers Mart

18:30 Jazz: Huw Warren, Zoot Warren, Greg Robley, Garry Bywater, Max Vitalli, Richy Jones, Barbara Bergin.

Dydd Sadwrn

LLWYFAN Y SGWAR

Noddwyd gan / Sponsored by Plaid Cymru

12:00 Côr Ysgol y Gader

13:00 Teulu

14:00 Nantgarw

14:30 Dawnswyr Nantgarw

15:15 Arian Mân

16:15 Lowri Evans

GWESTY'R SHIP

13:00 a 15:00 Llwybr Chwedlau – Taith unigryw o amgylch y dref, i gychwyn ger Gwesty’r Ship.

TY SIAMAS

Noddwyd gan / Sponsored by JS Jones IFA

12:30 Tant

13:30 Glain Rhys

14:30 Magi Tudur

15:30 Sera

AWDITORIWM TY SIAMAS

Noddwyd gan / Sponsored by Parc Cenedlaethol Eryri

13:00 Cymru ar Ffilm gyda Kate Woodward

14:00 ‘Hedd Wyn: Canrif o Gofio’ gyda Ifor ap Glyn a Haf Llewelyn

15:00 Podlediad Clera

16:00 Tabŵ mewn Llenyddiaeth gyda Ffion Dafis, Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros

GWESTY'R TORRENT WALK HOTEL

Noddwyd gan / Sponsored by Brodyr Evans

14:00 ymlaen Torrent Ynplygd – Teulu, Nantgarw, Gwilym Bowen Rhys, Elidir Glyn ac aelodau o Patrobas.

CAFFI T.H. ROBERTS CAFE

Noddwyd gan / Sponsored by Guthrie Jones & Jones

14:00 Gweithdy Jôcs i Blant

15:00 ‘Geiriau Caneuon, barddoniaeth?’ gyda Marged Tudur a Gai Toms

16:00 The Welsh Whisperer

17:00 Y Stafell Ddirgel gyda Gary Slaymaker, Gai Toms, Ffion Dafis a Dan Thomas

 

Dydd Sadwrn

Y LLYFRGELL RYDD

Llond lle o weithgareddau i blant drwy gydol y dydd, er budd Child Growth Foundation a Cylch Meithrin Dolgellau. Activities for children throughout the day, in aid of Child Growth Foundation and Cylch Meithrin Dolgellau.

12:00 Pobi i blant gyda Eirian, Cacennau Cil y Coed

13:00 Bethan Gwanas yn lansio ‘Cadi Dan y Dŵr’

CWRT BACH CUDD

Noddwyd gan / Sponsored by Sospan

12:00 Glain Rhys

13:00 Magi Tudur

14:00 Tegid Rhys

15:00 Gwilym

16:00 Tant

GWYNDY

Noddwyd gan / Sponsored by Glyn Rees a’i Fab

13:00 Gweithdy Jôcs i Blant

15:15 Tacla

GWIN DYLANWAD

Noddwyd gan / Sponsored by Dolgun Uchaf

12:30 Hywel Pitts

14:00 Tacla

16:00 Magi Tudur

TAFARN Y CROSS KEYS TAVERN

13:00 Alun Cadwaladr

14:00 Dave Bradley

15:00 Yr Oria

16:00 Gwilym

Nos Sadwrn

AR FWRDD Y LLONG ROYAL SHIP HOTEL

Noddwyd gan / Sponsored by Recordiau Sain

17:45 Climbing Trees

19:00 Dallahan

20:15 Yr Eira

21:30 Coco and the Butterfields

23:00 Peatbog Faeries

Dydd Sul

AR FWRDD Y LLONG ROYAL SHIP HOTEL

Noddwyd gan / Sponsored by Remade Guitars

12:00 Osian Morris

13:00 Tecwyn Ifan

14:00 Gai Toms

15:00 Lewis & Leigh

16:00 Sorela

17:00 Alys Williams

18:00 Sipsi Gallois

CAFFI T.H. ROBERTS CAFE

Noddwyd gan / Sponsored by Walter Lloyd Jones

20:00 Noson Gomedi gyda Daniel Glyn, Dan Thomas, Sarah Breeze a Hywel Pitts