previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Lein yp Sesiwn fawr digidol

Sesiwn Fawr Digidol

Poster 2020

Newyddion

Lein yp Sesiwn Fawr Digidol

Pleser mawr yw cyhoeddi manylion Sesiwn Fawr Digidol. Bydd y cyfan yn dechrau am 7yh nos Sadwrn gyda Sesiwn ar y Sgrin, rhaglen wedi’i gyflwyno gan Ffion Dafis gyda rhai o wynebau fwyaf cyfarwydd yr ŵyl gan gynnwys Gwilym Bowen Rhys, Bwncath, Mared a Patrick Rimes. Am...

read more

Sesiwn Fawr Digidol

7yh, Nos Sadwrn 18fed Gorffennaf 2020, Tudalen Facebook Sesiwn Fawr Dolgellau  Er nad oes Sesiwn Fawr Dolgellau eleni, pleser mawr yw cyhoeddi y byddwn yn cynnal Sesiwn Fawr Digidol nos Sadwrn yma, yr 18fed o Orffennaf. Ymunwch â ni i ddathlu'r gorau o gerddoriaeth...

read more

CANSLO SESIWN FAWR DOLGELLAU 2020

Ar ôl wythnosau o fonitro a thrafod, rydym ni fel pwyllgor wedi penderfynu canslo Sesiwn Fawr Dolgellau 2020. Rydym yn hynod siomedig ein bod yn canslo, ond mae iechyd a diogelwch ein cynulleidfa, yr holl artistiaid a chymuned Dolgellau yn bwysicach. Roedd gennym ni...

read more

Gŵyl Gwrw i lansio lein-yp Sesiwn Fawr Dolgellau 2020

Gŵyl Gwrw Tŷ Siamas, Dolgellau – dydd Sadwrn 4ydd o Ebrill Cychwyn am 12yp tan yn hwyr Llond lle o gwrw a seidr gwahanol!  Adloniant gan: Candelas, Phil Gas a’r Band, Tacla, Dave Bradley, Alun Cadwaladr a Synaptid! Mynediad £10 (yn cynnwys gwydr hanner peint arbennig...

read more

Sesiwn Fawr i‘w chynnal 17-19 o Orffennaf 2020!

Pleser mawr yw cyhoeddi y bydd Sesiwn Fawr Dolgellau yn cael ei chynnal ar benwythnos 17-19 o Orffennaf eleni, a datgelu dyluniadau newydd i’r ŵyl gan yr anhygoel Sioned Medi. Yn wreiddiol o Ben Llŷn, mae Sioned bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd ar ôl...

read more

Cyn Cŵn Caer! Tocynnau 2019

Cyn Cŵn Caer! A hithau bellach yn fis Mai a’r gwanwyn yn y tir, mae’n naturiol i ddechrau edrych ymlaen at yr haf, ac yn enwedig at un o uchafbwyntiau’r tymor sef Sesiwn Fawr Dolgellau. Cyhoeddwyd y rhestr faith o artistiad ym mis Ebrill gan gynnwys Calan (nos...

read more