GORFFENNAF 21-23 2017

Tocynnau

SESIWN FAWR DOLGELLAU: GORFFENNAF 21-23 2017

Tocyn Penwythnos 2017

£35.00

Canieteir y tocyn fynediad i holl ddigwyddiadau y Sesiwn sydd yn digwydd ar hyd y penwythnos.

Caiff y tocyn ei yrru pan byddant yn cael eu cyhoeddi.

NOS WENER

£15.00

Canieteir y tocyn fynediad i holl ddigwyddiadau y Sesiwn sydd yn digwydd ar y Dydd Gwener.

Caiff y tocyn ei yrru pan byddant yn cael eu cyhoeddi.

DYDD SADWRN

£18.00

Canieteir y tocyn fynediad i holl ddigwyddiadau y Sesiwn sydd yn digwydd ar y Dydd Sadwrn.

Caiff y tocyn ei yrru pan byddant yn cael eu cyhoeddi.

DYDD SUL

£12.00

Canieteir y tocyn fynediad i holl ddigwyddiadau y Sesiwn sydd yn digwydd ar y Sul.

Caiff y tocyn ei yrru pan byddant yn cael eu cyhoeddi.