Tocynnau gigs

Tocynnau gigs

Sesiwn Yr Eglwys, Nos Iau

Dyddiad: 20/07/2023

Amser: Drysau’n agor am 7yh

  • Cyngerdd arbennig yng nghwmni Cowbois Rhos Botwnnog a The Wilderness Yet
  • Mae’r tocyn hwn yn caniatâu mynediad i’r cyngerdd hwn yn unig. Nid yw’n caniatâu mynediad i unrhyw ddigwyddiadau eraill yn rhaglen y penwythnos.

£15.00

Sesiwn Clwb Rygbi, Nos Sadwrn

Dyddiad: 22/07/2023

Amser: Drysau’n agor am 7yh

  • Gig i gynnwys Backyard Devil, Los Blancos, Ynys ac Eädyth.
  • Mae’r tocyn hwn yn caniatâu mynediad i’r digwyddiad hwn yn unig. Nid yw’n caniatâu mynediad i unrhyw ddigwyddiadau eraill yn rhaglen y penwythnos.

£12.00

In stock

Sesiwn Yr Eglwys, Nos Sul

Dyddiad: 23/07/2023

Amser: Drysau’n agor am 7yh

  • Cyngerdd arbennig yng nghwmni Martyn Joseph a Cerys Hafana
  • Mae’r tocyn hwn yn caniatâu mynediad i’r cyngerdd hwn yn unig. Nid yw’n caniatâu mynediad i unrhyw ddigwyddiadau eraill yn rhaglen y penwythnos.

£15.00

Yma o Hyd: Ian Gwyn Hughes + Dafydd Iwan

‘The defiant Welsh folk song that’s been 1,600 years in the making.’ [The Guardian]. Sut daeth anthem answyddogol y Cymry yn anthem swyddogol Cymru.

Elw tuag at Glwb Pêl-droed Dolgellau.

Trefnir gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru fel rhan o ddathliadau Gŵyl Cymru.

Dyddiad: 23/07/2023

Amser: 13:30

Lleoliad: Y Llyfrgell Rydd, Dolgellau

£3.00

Cymru x Creadigrwydd: Noel Mooney a Manon Steffan Ros

Cymru is a spirit. Bohemian Cymru, we call it. It’s become a sort of cultural phenomenon’ [Noel Mooney]. Sut mae’r celfyddydau a chreadigrwydd yn plethu law yn llaw a gweledigaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru? Yr awdur Manon Steffan Ros fydd yn holi Prif Weithredwr CBDC, Noel Mooney.

Elw tuag at Glwb Pêl-droed Dolgellau.

Trefnir gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru fel rhan o ddathliadau Gŵyl Cymru.

Dyddiad: 23/07/2023

Amser: 14:30

Lleoliad: Y Llyfrgell Rydd, Dolgellau

£3.00

Tocyn Penwythnos Prif Lwyfan Y Llong

Tocynnau gigs

  • Prif lwyfan Y Llong Nos Wener, Sadwrn a Dydd Sul. Artistiaid i gynnwys: Alaw, Bwncath, Dafydd Iwan ac Ar Log, Fleur De Lys, Heisk, No Good Boyo, Mared, Meinir Gwilym, Osian Morris, Rebop Roots, Rusty Shackle, Tacla, The Gentle Good, a Mwy.
  • Cyngerdd Jazz Nos Wener
  • Comedi Nos Sul
  • NID yw’r tocyn hwn yn caniatâu mynediad i gyngerdd Yr Eglwys Nos Iau a Sul, na’r gig Nos Sadwrn yn y Clwb Rygbi

£68.00