Cymru x Creadigrwydd: Noel Mooney a Manon Steffan Ros

£3.00

SKU: SFD2023-NoelMooney Categories: ,

Disgrifiad

Cymru is a spirit. Bohemian Cymru, we call it. It’s become a sort of cultural phenomenon’ [Noel Mooney]. Sut mae’r celfyddydau a chreadigrwydd yn plethu law yn llaw a gweledigaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru? Yr awdur Manon Steffan Ros fydd yn holi Prif Weithredwr CBDC, Noel Mooney.

Elw tuag at Glwb Pêl-droed Dolgellau.

Trefnir gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru fel rhan o ddathliadau Gŵyl Cymru.

Dyddiad: 23/07/2023

Amser: 14:30

Lleoliad: Y Llyfrgell Rydd, Dolgellau