previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Yn dilyn egwyl fach yn 2020 oherwydd Covid, mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn edrych ymlaen i ddychwelyd yn 2021 ar yr 16-18 o Orffennaf, ac er efallai y bydd strwythr yr ŵyl ychydig yn wahanol i’r arfer, mi fydd hi bendant yn Sesiwn i’w chofio gydag artistiaid a bandiau o’r radd flaenaf, a digwyddiadau lu i’r teulu oll!

Y SESIWN WERIN 2020

SESIWN AR Y SGRIN 2020

Newyddion

Gŵyl Gwrw i lansio lein-yp Sesiwn Fawr Dolgellau 2020

Gŵyl Gwrw Tŷ Siamas, Dolgellau – dydd Sadwrn 4ydd o Ebrill Cychwyn am 12yp tan yn hwyr Llond lle o gwrw a seidr gwahanol!  Adloniant gan: Candelas, Phil Gas a’r Band, Tacla, Dave Bradley, Alun Cadwaladr a Synaptid! Mynediad £10 (yn cynnwys gwydr hanner peint arbennig...

read more

Sesiwn Fawr i‘w chynnal 17-19 o Orffennaf 2020!

Pleser mawr yw cyhoeddi y bydd Sesiwn Fawr Dolgellau yn cael ei chynnal ar benwythnos 17-19 o Orffennaf eleni, a datgelu dyluniadau newydd i’r ŵyl gan yr anhygoel Sioned Medi. Yn wreiddiol o Ben Llŷn, mae Sioned bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd ar ôl...

read more