GORFFENNAF 19-21 2019

Noddwyr

Mae cynnal gŵyl o'r fath yn beth costus ac ni ellir Sesiwn Fawr Dolgellau barhau heb gymorth ariannol o bob math o lefydd. Rydym ni fel gwyl yn falch iawn o allu cael cymorth gan noddwyr lleol a thu hwnt. Mae noddi'r ŵyl yn gyfle gwych i hysbysebu i'ch busnes chi i bob math o gwsmeriaid posib. Gall eich cwmni chi noddi'r ŵyl mewn sawl ffordd gwahanol.

 

BETH ALLA I NODDI?

Gallwch chi noddi'r ŵyl mewn sawl ffordd o noddi llwyfan gyfan, digwyddiad penodol o fewn yr amserlen neu gyfraniad cyffredinol i'r ŵyl. Mae prisau amrywiol i pob ffordd o noddi.

 

SUT WNA I ELWA?

Bydd logo eich busnes chi yn cael ei roi ar rai o ddeunydd marchnata yr ŵyl ac, yn ddibynol ar y math o nawdd rydych chi'n ei gyfrannu, bydd eich enw'n cael ei roi wrth ddigwyddiad neu lwyfan.