Noddwyr

Mae cynnal gŵyl o’r fath yn beth costus ac ni ellir Sesiwn Fawr Dolgellau barhau heb gymorth ariannol o bob math o lefydd. Rydym ni fel gwyl yn falch iawn o allu cael cymorth gan noddwyr lleol a thu hwnt.