Mae cynnal gŵyl o’r fath yn beth costus ac ni ellir Sesiwn Fawr Dolgellau barhau heb gymorth ariannol o bob math o lefydd. Rydym ni fel gŵyl yn falch iawn o allu cael cefnogaeth gan gyllidwyr fel Cyngor Celfyddydau Cymru, a gan noddwyr lleol a thu hwnt.