Noddwyr

 

Mae cynnal gŵyl o’r fath yn beth costus ac ni ellir Sesiwn Fawr Dolgellau barhau heb gymorth ariannol o bob math o lefydd. Rydym ni fel gŵyl yn falch iawn o allu cael cymorth gan noddwyr lleol a thu hwnt – diolch yn fawr am eich cefnogaeth!