Lein yp Sesiwn Fawr Digidol

Pleser mawr yw cyhoeddi manylion Sesiwn Fawr Digidol. Bydd y cyfan yn dechrau am 7yh nos Sadwrn gyda Sesiwn ar y Sgrin, rhaglen wedi’i gyflwyno gan Ffion Dafis gyda rhai o wynebau fwyaf cyfarwydd yr ŵyl gan gynnwys Gwilym Bowen Rhys, Bwncath, Mared a Patrick Rimes. Am...

Sesiwn Fawr Digidol

7yh, Nos Sadwrn 18fed Gorffennaf 2020, Tudalen Facebook Sesiwn Fawr Dolgellau  Er nad oes Sesiwn Fawr Dolgellau eleni, pleser mawr yw cyhoeddi y byddwn yn cynnal Sesiwn Fawr Digidol nos Sadwrn yma, yr 18fed o Orffennaf. Ymunwch â ni i ddathlu’r gorau o...

CANSLO SESIWN FAWR DOLGELLAU 2020

Ar ôl wythnosau o fonitro a thrafod, rydym ni fel pwyllgor wedi penderfynu canslo Sesiwn Fawr Dolgellau 2020. Rydym yn hynod siomedig ein bod yn canslo, ond mae iechyd a diogelwch ein cynulleidfa, yr holl artistiaid a chymuned Dolgellau yn bwysicach. Roedd gennym ni...

Gŵyl Gwrw i lansio lein-yp Sesiwn Fawr Dolgellau 2020

Gŵyl Gwrw Tŷ Siamas, Dolgellau – dydd Sadwrn 4ydd o Ebrill Cychwyn am 12yp tan yn hwyr Llond lle o gwrw a seidr gwahanol!  Adloniant gan: Candelas, Phil Gas a’r Band, Tacla, Dave Bradley, Alun Cadwaladr a Synaptid! Mynediad £10 (yn cynnwys gwydr hanner peint arbennig...

Sesiwn Fawr i‘w chynnal 17-19 o Orffennaf 2020!

Pleser mawr yw cyhoeddi y bydd Sesiwn Fawr Dolgellau yn cael ei chynnal ar benwythnos 17-19 o Orffennaf eleni, a datgelu dyluniadau newydd i’r ŵyl gan yr anhygoel Sioned Medi. Yn wreiddiol o Ben Llŷn, mae Sioned bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd ar ôl...

Cyn Cŵn Caer! Tocynnau 2019

Cyn Cŵn Caer! A hithau bellach yn fis Mai a’r gwanwyn yn y tir, mae’n naturiol i ddechrau edrych ymlaen at yr haf, ac yn enwedig at un o uchafbwyntiau’r tymor sef Sesiwn Fawr Dolgellau. Cyhoeddwyd y rhestr faith o artistiad ym mis Ebrill gan gynnwys Calan (nos...