Cyhoeddi lein-yp Sesiwn Fawr Digi-Dol

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn falch o gyhoeddi lein-yp ‘Sesiwn Fawr Digi-Dol 2021’.  Union fis i heddiw (dydd Sadwrn, 17 Gorffennaf 2021), bydd y Sesiwn Fawr yn ffrydio cerddoriaeth a sesiynau comedi a llên yn rhad ac am ddim ar AM.  ...

SESIWN FAWR DIGI-DOL!

Mae posteri blynyddol y Sesiwn Fawr yn ran annatod o hanes yr ŵyl erbyn hyn, a nifer o bosteri’r gorffennol yn ddarnau eiconig o waith celf. Felly rydym yn falch o gael rhannu poster Sesiwn Fawr Digi-Dol 2021 gyda’r byd, a ddyluniwyd gan yr amryddawn Sioned Medi....

Sesiwn Fawr Dolgellau yn torri tir newydd

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn falch o gyhoeddi y bydd yr ŵyl yn digwydd eleni ond ar ffurf rithiol. Dros y misoedd diwethaf bu Pwyllgor trefnu’r Sesiwn Fawr yn disgwyl yn eiddgar am gyhoeddiad fyddai’n caniatáu i’r ŵyl gymryd lle yng nghanol tref Dolgellau ar ôl...

Lein yp Sesiwn Fawr Digidol

Pleser mawr yw cyhoeddi manylion Sesiwn Fawr Digidol. Bydd y cyfan yn dechrau am 7yh nos Sadwrn gyda Sesiwn ar y Sgrin, rhaglen wedi’i gyflwyno gan Ffion Dafis gyda rhai o wynebau fwyaf cyfarwydd yr ŵyl gan gynnwys Gwilym Bowen Rhys, Bwncath, Mared a Patrick Rimes. Am...

Sesiwn Fawr Digidol

7yh, Nos Sadwrn 18fed Gorffennaf 2020, Tudalen Facebook Sesiwn Fawr Dolgellau  Er nad oes Sesiwn Fawr Dolgellau eleni, pleser mawr yw cyhoeddi y byddwn yn cynnal Sesiwn Fawr Digidol nos Sadwrn yma, yr 18fed o Orffennaf. Ymunwch â ni i ddathlu’r gorau o...

CANSLO SESIWN FAWR DOLGELLAU 2020

Ar ôl wythnosau o fonitro a thrafod, rydym ni fel pwyllgor wedi penderfynu canslo Sesiwn Fawr Dolgellau 2020. Rydym yn hynod siomedig ein bod yn canslo, ond mae iechyd a diogelwch ein cynulleidfa, yr holl artistiaid a chymuned Dolgellau yn bwysicach. Roedd gennym ni...

Gŵyl Gwrw i lansio lein-yp Sesiwn Fawr Dolgellau 2020

Gŵyl Gwrw Tŷ Siamas, Dolgellau – dydd Sadwrn 4ydd o Ebrill Cychwyn am 12yp tan yn hwyr Llond lle o gwrw a seidr gwahanol!  Adloniant gan: Candelas, Phil Gas a’r Band, Tacla, Dave Bradley, Alun Cadwaladr a Synaptid! Mynediad £10 (yn cynnwys gwydr hanner peint arbennig...

Sesiwn Fawr i‘w chynnal 17-19 o Orffennaf 2020!

Pleser mawr yw cyhoeddi y bydd Sesiwn Fawr Dolgellau yn cael ei chynnal ar benwythnos 17-19 o Orffennaf eleni, a datgelu dyluniadau newydd i’r ŵyl gan yr anhygoel Sioned Medi. Yn wreiddiol o Ben Llŷn, mae Sioned bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd ar ôl...