LLWYBR CADFAN ~ ABATY CYMER

14:00 | Dydd Sul, 17.07.22

Rhan o bererindod llenyddol Esgobaeth Bangor. 

Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar adrodd hanes ffydd, dathlu’r dreftadaeth leol a nodi pwysigrwydd Abaty Cymer i hanes Cristnogol Cymru.

Bydd yn brynhawn difyr yng nghwmni’r beirdd preswyl Siôn Aled a Sian Northey. Cyflwynir cefndir hanesyddol y mynachod Sistersaidd gan yr Hybarch Andrew Jones, Archddiacon Meirionydd. Bydd perfformiad cyntaf y Cwmni drama Mewn Cymeriad o ddrama ‘Cymeriad Cadfan’ gyda’r actor adnabyddus Llion Williams. Cawn gyfraniad cerddorol gan y cerddor talentog Gwilym Bowen Rhys, a gwasanaeth byr gyda chyfraniadau gan y Parchg Carwyn Siddalll. Esgob CYnorthwyol Bangor y Gwir Barchedig Mary Stallard. Y Parchedicaf Andrew John, Archesgob Cymru fydd yn rhoi’r fendith.

Digwyddiad Cymraeg ei iaith fydd hwn, bydd cyfieithiad Saesneg o rai eitemnau wedi ei cynnwys yn y rhaglen.

Rhaid cofrestru ymlaen llaw yma.