Dydd Sadwrn, 22/07/23:

11:00 – Taith y Llwybr Chwedlau – Cwrdd ar Y Sgwâr

Bydd taith y Llwybr Chwedlau yn cychwyn o sgwâr Dolgellau am 11 bore Sadwrn y Sesiwn Fawr. Taith gerdded o amgylch y dre i glywed ychydig o hanes Dolgellau yng nghwmni Caeo Harri Hughes, Gwilym Bowen Rhys, Elidyr Glyn ac eraill. Ydych chi’n gwybod y cysylltiad rhwng Dolgellau a’r Gorllewin Gwyllt? A pham bod dwylo plant wedi’u naddu ar garreg fedd ym mynwent yr eglwys?

12:00 – Sgwrs Sadwrn (i ddysgwyr) – Gwin Dylanwad

Cyfle i ymarfer eich Cymraeg gyda Nicolas Davalan – sy’n gerddor a thiwtor Cymraeg i Oedolion. 

12:30 – O’r Sofren i’r Carafanserai – Hanes Tafarndai Dolgellau – Llyfrgell Rydd Dolgellau

Cyflwyniad gan yr awdur a’r cyn archifydd Merfyn Wyn Tomos. Bydd y sgwrs hon o ddiddordeb mawr i fynychwyr y Sesiwn gan y bydd Merfyn yn sgwrsio am hanes tafarndai’r dref, yn dilyn cyhoeddi’r bedwaredd gyfrol yng nghyfres ‘Dolgellau’.

 

13:30 – Cylchu Cymru – Llyfrgell Rydd Dolgellau

Yr awdur Gareth Evans-Jones sy’n cyflwyno ei gyfrol ‘Cylchu Cymru’, sydd wedi ennill gwobr Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn 2023. Dyma gyfrol o ddarnau o lenyddiaeth sy’n cynnig mewnwelediad cryno i leoliadau – eu straeon, hanes, chwedloniaeth, a’u cyfaredd. Teflir goleuni ar fannau amrywiol o Fôn i Fynwy, ar hyd yr arfordir a Chlawdd Offa. Mae Gareth Evans-Jones yn awdur, yn ddramodydd ac yn ddarlithydd. Ceir ffotograffau i gyd-fynd â phob lle, a dyluniwyd gan Olwen Fowler.

 

14:40 – Yr ifanc a Ŵyr – Llyfrgell Rydd Dolgellau

Trafodaeth banel ar faterion gwleidyddol o bwys i bobl ifanc. Bydd pynciau yn cynnwys yr argyfwng tai, swyddi, y ‘brain drain’, ag addysg. Gohebydd Gwleidyddol y BBC, Elliw Gwawr fydd yn cadeirio trafodaeth ymysg y panelwyr Liz Saville-Roberts, Robat Idris a Dylan Lewis-Rowlands.

 

16:30 – Yr Uffern Fach – Llyfrgell Rydd Dolgellau

Er mwyn cloi sgyrsiau diwylliannol a llenyddol bydd yr Uffern Fach ymlaen eto eleni yn y Llyfrgell Rydd wrth i griw newydd gynnig awgrymiadau i’w danfon i’r Uffern Fach! Gareth yr Orangutan fydd yn cadw trefn ar Tudur Owen, Catrin Mara a Dewi Pws. Cyfyngiad oedran: 14+

 

Dydd Sul, 23/07/23

13:30 – Yma o Hyd: Dafydd Iwan ac Ian Gwyn Hughes | Gŵyl Cymru – Llyfrgell Rydd Dolgellau

‘The defiant Welsh folk song that’s been 1,600 years in the making.’ [The Guardian]. Sut daeth anthem answyddogol y Cymry yn anthem swyddogol Cymru.

 

14:30 – Cymru x Creadigrwydd: Noel Mooney a Manon Steffan Ros | Gŵyl Cymru – Llyfrgell Rydd Dolgellau

‘Cymru is a spirit. Bohemian Cymru, we call it. It’s become a sort of cultural phenomenon’ [Noel Mooney]. Sut mae’r celfyddydau a chreadigrwydd yn plethu law yn llaw a gweledigaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru? Yr awdur Manon Steffan Ros fydd yn holi Prif Weithredwr CBDC, Noel Mooney.

19:30 – Sesiwn Gomedi – Y Llyfrgell Rydd Dolgellau

Pa ffordd well i gloi’r penwythnos na chwerthin? Bydd y noson gomedi yn nol eto eleni er mwyn dod a dathliadau’r Sesiwn i ben ar nos Sul yn y Llyfrgell Rydd. Dan Thomas fydd yn arwain y noson gyda Mel Owen, Caryl Burke, Steffan Alun, Dan Griffith a Hywel Pitts yn perfformio.