Gŵyl Gwrw

Tŷ Siamas, Dolgellau – dydd Sadwrn 4ydd o Ebrill

Cychwyn am 12yp tan yn hwyr

Llond lle o gwrw a seidr gwahanol!

 Adloniant gan:

Candelas, Phil Gas a’r Band, Tacla, Dave Bradley, Alun Cadwaladr a Synaptid!

Mynediad £10 (yn cynnwys gwydr hanner peint arbennig a pheint cyntaf AM DDIM!)