I’r teulu

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn ymfalchio bod yr Ŵyl yn un teuluol a chymunedol ei naws a’i natur.

Cynigir lu o ddigwyddiadau i blant a’r teulu yn ystod penwythnos y Sesiwn. Ceir brynhawn Sadwrn gyfan o hwyl ar y Sgwâr gyda thwmpath dawns, gorymdaith y Wiber a’r Dyn Gwyrdd, sesiynau stori, ayyb, ac hynny oll yn rhad ac am ddim!

Bydd amserlen lawn yn cael ei gyhoeddi yn agosach at yr ŵyl.