Pentre Plant

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn ymfalchio bod yr Ŵyl yn un teuluol a chymunedol ei naws a’i natur.

Mae ardal y Pentre Plant yn un newydd sbon i’r Sesiwn eleni wedi ei leoli yn y Parc. Bydd sesiynau celf a chrefft, amser stori, a chyfle i ymarfer sgiliau syrcas i gyd ar gael i’w mwynhau yn rhad ac am ddim!