GORFFENNAF 17-19 2020

Teithio yno

Get Directions

  show options

AR Y FFORDD
Mae Dolgellau ar groesffordd Cymru! Mae’r A470 yn pasio drwy’r dref, mae’r A494 yn ein cysylltu â’r gogledd ddwyrain, yr A487 yn ein cysylltu â’r de orllewin.

BWS
Mae gwasanaethau bysiau’n rhedeg o’r dref i bob rhan o Gymru gan gysylltu’r dref â nifer o ardaloedd gwledig cyfagos.

TREFNU’R DAITH
Google Maps / Traveline Cymru