JULY 17-19 2020

How to get to Dolgellau

Get Directions

  show options

BY ROAD
Mae Dolgellau ar groesffordd Cymru! Mae’r A470 yn pasio drwy’r dref, mae’r A494 yn ein cysylltu â’r gogledd ddwyrain, yr A487 yn ein cysylltu â’r de orllewin.

BUS
Mae gwasanaethau bysiau’n rhedeg o’r dref i bob rhan o Gymru gan gysylltu’r dref â nifer o ardaloedd gwledig cyfagos.

There’s a steady bus service running from the town to every corner of Wales, connecting the town with many of the nearby rural areas.

PLANNING YOUR JOURNEY
Google Maps / Traveline Cymru