Dathlu 25

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn dathlu 25 mlwyddiant yn 2017.

Sefydlwyd yr wŷl yn 1992 gan griw cymharol fychan o wirfoddolwyr a oedd am drefnu gŵyl gerddorol yn nhref Dolgellau. Y nôd oedd trefnu gŵyl ar strydoedd Dolgellau a hynny yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd. Byddai’r ŵyl yn tynnu yn drwm oddi ar ein traddodiadau cerddorol fel Cymry. Roedd yn syniad wedi bachu yn nychymyg y cyhoedd ac o fewn rhai blynyddoedd roedd Sesiwn Fawr Dolgellau wedi tyfu i fod yn un o ŵyliau mwyaf Cymru.

Cynhaliwyd y Sesiwn Fawr ar ei newydd wedd yn 2011. Llwyddwyd i ddenu aelodau newydd i’r pwyllgor trefnu ac roedd eu brwdfrydedd yn heintus wrth i’r Sesiwn Fawr ail-sefydlu ei hun yn llwyddiannus. Daethwyd a syniadau newydd cyffrous i’w rhoi ar hen ganfas ac mae’r briodas yma o syniadau ifanc newydd ynghyd â phrofiad a gweithgarwch eraill wedi profi yn gymysgedd wych. Datblygodd Sesiwn Fawr Dolgellau yn ŵyl gelfyddydol unigryw sy’n cynnig y gorau o’r traddodiadau cynhenid fel cenedl, ynghyd â’r gorau o ddiwylliant modern Cymru, yn gerddorol, yn gelfyddydol a llenyddol.

Mae cannoedd o artistiaid wedi perfformio yn yr wŷl yn y 25 mlynedd diwethaf, gan gynnwys y Super Furry Animals, Steve Earle, The Dubliners, Iwcs a Doyle, Burning Spear, Bob Geldof, The Saw Doctors, Bryn Fôn, Meic Stevens, Geraint Jarman a’r Cynghaneddwyr, Derwyddon Dr Gonzo, Grupo Fantasma, Paul Dooley, N’Faly Kouyate, Endaf Emlyn, Cerys Matthews a Goldie Lookin Chain.