Cyn Cŵn Caer!

A hithau bellach yn fis Mai a’r gwanwyn yn y tir, mae’n naturiol i ddechrau edrych ymlaen at yr haf, ac yn enwedig at un o uchafbwyntiau’r tymor sef Sesiwn Fawr Dolgellau. Cyhoeddwyd y rhestr faith o artistiad ym mis Ebrill gan gynnwys Calan (nos Sadwrn), Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr (pnawn Sul) a Los de Abajo (nos Wener). Mae’n braf cyhoeddi dau ychwanegiad i’r rhestr; Jamie Smith’s Mabon a fydd yn ymddangos nos Wener, yn ogystalag Afanc, ensemble ieuenctid werin a fydd yn perfformio  ddydd Sadwrn.

Bu tocynnau ‘Cyn Cŵn Caer’ ar werth ers mis Ebrill a hynny am bris gostyngol o £45. Bellachmae dau-draean o’r tocynnau penwythnos eisoes wedi mynd, sydd yn gadael nifer cyfyngedig ar ôl. Bydd y pris gostyngol yma’n dod i ben ar Fai 27ain, felly manteisiwch ar y cyfle os am arbed £5. . Peidiwch â’i gadael tan y funud olaf, oherwydd cafodd nifer eu siomi llynedd a rhagwelir y bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu unwaith eto, a hynny ymhell cyn penwythnos y Sesiwn Fawr ar Orffennaf 19-21.

Ewch i sesiwnfawr.cymru er mwyn bachu eich tocynnau mewn da bryd.