Lle caf afael ar docynnau?

Gellir prynu eich tocynnau o’n siop arlein yma.

Lle caf aros yn ystod yr ŵyl?

Mae llawer o lefydd i aros yn Nolgellau yn ystod y Sesiwn – dyma ychydig o’n syniadau

Oes digwyddiadau i blant/teuluoedd?

Rydym yn falch fod y Sesiwn yn ddigwyddiad ar gyfer y teulu gyfan, a bydd digon i gadw’r teulu gyfan yn brysur dros y penwythnos. Darllenwch am bethau ar gyfer y teulu yma.

Lle caf lenwi fy mol a thorri fy syched?

Mae llawer o lefydd i yfed a bwyta o fewn 200 llath i ganol y dref sydd yn cynnig ystod o brydau – caffi, sgoldion, bwytai, tafarndai a.y.y.b.

Oes modd i mi ddod ag offeryn efo fi?

Wrth gwrs! Bydd ambell i sesiynnau jamio yn mynd ymlaen yn Nolgellau dros penwythnos y Sesiwn!

Sut mae cyrraedd yr Ŵyl?

Mae Dolgellau ar groesffordd Cymru! Mae’r A470 yn pasio drwy’r dref, mae’r A494 yn ein cysylltu â’r gogledd ddwyrain, yr A487 yn ein cysylltu â’r de orllewin. Mwy o wybodaeth teithio yma.

Beth arall sydd i'w wneud yn yr ardal?

Mae llawer i wneud yn Nolgellau a’r cyffiniau – o bori trwy’r siopau lleol i brofi cefn gwlad Cymru ar ei gorau. Mwy o wybodaeth yma.