Ar ôl wythnosau o fonitro a thrafod, rydym ni fel pwyllgor wedi penderfynu canslo Sesiwn Fawr Dolgellau 2020. Rydym yn hynod siomedig ein bod yn canslo, ond mae iechyd a diogelwch ein cynulleidfa, yr holl artistiaid a chymuned Dolgellau yn bwysicach.

Roedd gennym ni glincar o lein yp ar eich cyfer, ac rydym yn mawr obeithio y byddwn yn gallu gwahodd nifer fawr o’r artistiaid yn ôl ar gyfer yr ŵyl yn 2021.

I’r rheiny sydd eisoes wedi archebu tocynnau, mae croeso i chi dderbyn ad-daliad neu eu defnyddio ar gyfer Sesiwn Fawr Dolgellau, 16-18 Gorffennaf 2021.

Cadwch lygad ar ein gwefannau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf.

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth – cadwch yn saff ac edrychwn ymlaen am Sesiwn FAWR yn 2021!