Bwyd a Diod

BWYD

Mae digon o dai bwyta o fewn 200 llath i ganol Dolgellau gan gynnig amrywiaeth da o fwyd – caffis, siop sglodion, bwytai, prydau tafarn, ayyb.

DIOD

Mae digon o lefydd i wlychu pig yn Nolgellau. Mae nifer o dafarndai wedi eu nythu o amgylch strydoedd culion y dref, oll ag hwyl da a chwrw go iawn.