GORFFENNAF 19-21 2019

Y Cledrau

Y Cledrau

Pryd: 21/07/2018

Lle: Llwyfan y Sgwar

Ffurfiwyd Y Cledrau yn 2012 yn Ysgol y Berwyn gan Joseff Owen (llais a gitâr), Ifan Prys (llais a gitâr) a Marged Gwenllian (gitâr fas a llais cefndir), cyn ychwanegu Alun Lloyd, cefnder Joseff o Sir Fôn fel drymiwr. Treuliodd y band gyfnod gydag Ifan Jones, Candelas, yn gweithio ar eu EP cyntaf ‘Un Ar Ôl Y Llall’ a ryddhawyd yn 2015. Rhyddhawyd albwm gyntaf Y Cledrau – ‘Peiriant Ateb’ ar y 1af o Ragfyr 2017 – sydd wedi derbyn ymateb anhygoel gan y cyhoedd, Radio Cymru, Radio Wales, Radio 6 a llawer mwy, ac mae eu calendr yn prysur lenwi â llwyth o gigs ar gyfer gweddill 2018

Gadael Ymateb