GORFFENNAF 17-19 2020

VRï

VRï

Pryd: 17:00 21/07/2019

Lle: Gwesty'r Ship

Ffurfiodd VRï yn Haf 2016 er mwyn arbrofi gyda ffordd siambr-gwerin o berfformio cerddoriaeth Gymreig. Gyda tri cerddor y band yn barod wedi sefydlu gyda bandiau eraill ar y sin cerddoriaeth draddodiadol (Calan, Elfen, NoGoodBoyo) roeddent yn frwd i weld os fyddai’n bosib defnyddio eu repertoire i greu rhywbeth unigryw drwy ddefnyddio synwyrusrwydd cerddoriaeth siambr. Eu nod oedd cynhyrchu sain soffistigedig heb golli ansawdd egnïol chwarae sesiwn dafarn lle ddysgon nhw’r gerddoriaeth yn wreiddiol.

Gadael Ymateb