GORFFENNAF 17-19 2020

Tant

Tant

Pryd: 15:00 21/07/2019

Lle: Gwesty'r Ship

Daeth Tant at ei gilydd am y tro cyntaf ym mhenwythnos Trac, Gwerin Gwallgo yng Nglan-llyn nôl yn 2016. Maent yn perfformio eu fersiynau eu hunain o glasuron gwerin Cymraeg gan fwyaf ond yn ychwanegu deunydd gwreiddiol wrth iddynt ddatblygu a magu mwy o brofiad – mae dwy o’u caneon newydd yn rhai gwreiddiol, ‘I Ni’ gan Rhun ap Iorwerth a ‘Bywyd Rhy Fyr’ gan Modlen, un o aelodau’r grŵp.

Gadael Ymateb