GORFFENNAF 19-21 2019

Siddi

Siddi

Pryd: 22/07/2018

Lle: Ar Fwrdd Y Llong

Crëwyd Siddi gan Osian a Branwen Williams, brawd a chwaer o Lanuwchllyn, ac fe lansiwyd gyrfa’r grŵp wrth ryddhau eu halbwm gyntaf – albwm cysyniadol yn dilyn chwedl leol – fis Ionawr 2013, ar label Ikaching. Dilynwyd hyn gyda phrif erthygl yn Y Selar, cyfres o gigs yng ngwyliau gorau Cymru a chefnogi Georgia Ruth ar ei thaith ‘Week of Pines’.
Er bod Siddi yn tynnu maeth o ganeuon a thraddodiadau gwerin wrth greu cerddoriaeth wreiddiol, maent hefyd yn cael eu dylanwadu gan gerddoriaeth werin ac Americana gyfoes megis, Low Anthem a Phosphorescent.
Defnyddiwyd eu cerddoriaeth ar raglenni ar S4C a Hillfarmer (BBC2) ac erbyn hyn, gwerthwyd pob un o’u albymau cyfyngedig.
Wedi cyfnod o hoe, cyfansoddodd Siddi gân ar gyfer casgliad amlgyfranog eu label, ‘IKACHING V’. Enw’r gân oedd ‘Dechrau ‘Nghân’ a ddefnyddiwyd ar gyfer Trac yr Wythnos ar Radio Cymru. Rhoddwyd rhagor o lo ar dân Siddi wrth iddynt gael gwahoddiad i gyfranogi yn rhaglen Emyn Roc a Rôl, Radio Cymru. Wedi hynny, bu iddynt recordio sesiwn fyw i Ochr 1 a rhyddhawyd dau fideo byw yn Medi+Hydref 2017.

O’r diwedd, mae eu hail albwm fer yn barod i’w rhyddhau yn Sesiwn Fawr 2018!

Gadael Ymateb