GORFFENNAF 17-19 2020

Noson Jazz

Noson Jazz

Pryd: 19/07/2019

Lle: Caffi TH

Mae Gwyn Evans o Fiwmares yn gyfansoddwr, cyfeilydd ac athro ensemble pres o fri. Mae hefyd yn ganwr a chwaraewr trymped, ac yn arwain un o grwpiau jas gorau gogledd Cymru, Dr Jazz.

Daw Andy Mackensie o Ben Llŷn, ac mae’n chwaraewr gitâr penigamp, sydd wedi chwarae ar hyd a lled y byd – gan gynnwys Efrog Newydd, LA, Paris a Llundain.

Mae Greg Robley bellach yn byw ym Mhen Llŷn ac yn medru chwarae amrywiaeth o offerynau. Mae’n gwneud bywoliaeth drwy chwarae’r bas.

Daw Ray Forrest o Ben Llŷn hefyd, ac mae’n athro, yn ddrymiwr ac yn aelod o Dr Jazz.

Cerddor o Ddolgellau ydy Richy Jones ac mae’n perfformio fel canwr unigol ers saith mlynedd bellach. Mae ei ganeuon yn amrywio o alawon gwerin Cymreig i ganeuon gwlad a blues.

Gadael Ymateb