GORFFENNAF 19-21 2019

Magi

Magi

Pryd:

Lle:

Fe gyrhaeddodd Magi restr fer “Band Newydd Gorau” Gwobrau Selar 2017 a hynny ar ol rhyddhau ei EP cyntaf “Gan Bwyll” yn 2016 yn ogystal a gwneud enw iddi ei hun yn canu ar rai o brif lwyfannau Cymru.

Mae Magi, 18, yn dod o Benisarwaun ger Llanrug, ac yn ddisgybl yn Ysgol Brynrefail.

Fe wnaeth ryddhau ei chân gyntaf, “Rhywbryd”, yn Rhagfyr 2014 ac fe’i dewiswyd fel Trac yr Wythnos gan Radio Cymru.
Mae hi hefyd wedi canu mewn gwyliau yn Llydaw a’r Almaen, yn ogystal a nifer o wyliau yn nes at adre fel Gwyl Rhif 6, Llwyfan Maes Eisteddfod Urdd, Caffi Maes B, Gwyl Arall a Sesiwn Fawr Dolgellau.

Roedd Magi yn un o’r artistiaid dderbyniodd un o offerynau Alun “Sbardun” Huws ar ol i’r cyfansoddwr adael dymuniad yn ei ewyllus i’w offerynau gael eu rhannu gyda rhai o artistiaid Cymru.

Ar y Gibson J45 dderbyniodd Magi ysgrifenodd Sbardun “Aberstalwm”, ac fe wnaeth Magi recordio “Sesiwn Sbardun” gyda’r gitar fel rhan o gyfres ar raglen Lisa Gwilym, ac mae ganddi sawl can ar LP diweddara Sain “Rhwng y Mor a’r Mynydd – Artistiaid Sesiwn Sbardun.”
Mi fydd yn cymryd blwyddyn gap cyn mynd i’r brifysgol ac yn y cyfnod yna mae’n bwriadu ‘sgwennu deunydd newydd ar gyfer 2019.

Gadael Ymateb