GORFFENNAF 17-19 2020

Magi Tudur

Magi Tudur

Pryd: 14:15 21/06/2019

Lle: Gwesty'r Ship

Daeth y gantores a’r gyfansoddwraig ifanc, Magi Tudur i’r amlwg yn ôl yn 2014, pan ddewiswyd ei un o’i chaneuon “Rhyw Bryd” fel Trac yr Wythnos, BBC Radio Cymru, a hithau’n ddisgybl yn Ysgol Brynrefail, Llanrug ar y pryd.

Gadael Ymateb