GORFFENNAF 17-19 2020

Lewys

Lewys

Pryd: 19/07/2019

Lle: Gwesty'r Ship

Band newydd ac addawol o Ddolgellau ydi Lewys. Ar ôl ffurfio yn 2017, bu 2018 yn flwyddyn fawr i’r band, o ddechrau perfformio’n fyw a rhyddhau tair sengl a fideos gyda Recordiau Cosh. Bachodd Lewys y teitl ‘Band Newydd Gorau’ yng Ngwobrau’r Selar eleni, ac maent newydd ymddangos ar lwyfan Focus Wales yn Wrecsam fis Mai.

Gadael Ymateb