GORFFENNAF 17-19 2020

Jamie Smith’s Mabon

Jamie Smith’s Mabon

Pryd: 19/07/2019

Lle: Gwesty'r Ship

Jamie Smith’s Mabon yw un o fandiau Celtaidd mwyaf medrus a thalentog Prydain. Maent wedi ennill eu henw da o ganlyniad yw perfformiadau egnïol a’i recordiadau syfrdanol. Mae band wedi treulio nifer o flynyddoedd yn teithio o gwmpas Prydain, Ewrop a thu hwnt yn gyson. Llwyddai JSM archwilio ffurfiau ac arddulliau cerddoriaeth draddodiadol Geltaidd a’i adfywio mewn ffordd newydd gydag egni, llawenydd ac angerdd. Mae eu perfformiadau yn gyfuniad medrus o ganeuon, alawon, cyfansoddiadau gwreiddiol a’u dawn gerddorol.

Gadael Ymateb