GORFFENNAF 17-19 2020

Gwilym Bowen Rhys

Gwilym Bowen Rhys

Pryd: 19:00 19/07/2019

Lle: Gwesty'r Ship

https://www.gwilymbowenrhys.com/

Brodor o Fethel yn Arfon (Gwynedd) yw Gwilym. Ers rhai blynyddoedd bellach mae wedi bod yn canu ac ymchwilio i ganeuon ac alawon traddodiadol o Gymru a cheisio codi ymwybyddiaeth o’n cerddoriaeth a’n llenyddiaeth gynhenid odidog. Yn ddiweddar mae wedi cael y fraint o deithio ledled y byd yn perfformio gyda phrosiectau NEXO yn yr Ariannin a TOSTA yng Nghymru, Iwerddon, Yr Alban, Cernyw, Frysl.ân, Galisia a Gwlad y Basg. O Groth y Ddaear oedd ei albwm unigol gyntaf a rhyddhawyd ei ail albwm Detholiad o Hen Faledi ym mis Medi 2018.

Gadael Ymateb