GORFFENNAF 19-21 2019

Geraint Lovgreen a’r Enw Da

Geraint Lovgreen a’r Enw Da

Pryd: 22/07/2018

Lle: Ar Fwrdd Y Llong

Trac sain ieuenctid Geraint Løvgreen yn y Drenewydd yn y 70au oedd cerddoriaeth y Beatles, Tebot Piws, Amen Corner, Bowie a’r Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog. Ar ôl symud i’r gogledd ffurfiodd yr Enw Da, y ‘band amser da’ gwreiddiol Cymraeg. Pan fydd y cyrn yn llenwi’r llwyfan mae’r gynulleidfa’n siŵr o lenwi’r llawr dawnsio.
Synau hapus adran bres yr Enw Da a geiriau dychanol y prif ganwr yw dwy elfen unigryw’r grŵp, gydag ychydig o faledi mwy difrifol, yn cynnwys ‘Nid Llwynog oedd yr Haul’.

‘Cyfansoddwr miniog ei ddychan a chlyfar ei odlau […] yr un mor gyffyrddus ar lwyfan teledu’r gyfres Noson Lawen ag ar lwyfan chwyslyd clwb nos.’ – Hefin Wyn, Ble wyt ti rhwng?

‘Wedi i bob ffasiwn fynd heibio, bydd cerddoriaeth a chaneuon Geraint Lovgreen yn dal i atseinio….’ – Sain

Gadael Ymateb