GORFFENNAF 17-19 2020

Estella

Estella

Pryd: 12:30 21/07/2019

Lle: Gwesty'r Ship

Ffurfiwyd Estella yn hwyr yn y 90au tra roeddynt yn fyfyrwyr yng Ngholeg Meirion Dwyfor. Cyfansoddodd Lauren (prif leisydd) gan fel rhan o’i gwaith cwrs ac fe gafodd gymorth Kaz (ei brawd) ar y gitâr, a’i ffrind Phil ar y drymiau i berfformio set. Cafwyd ymateb calonogol iawn i’r set, ac yn sgil hynny fe aed ati i ffurfio band, a dyna pryd yr ymunodd Robbie a nhw ar y gitâr fas, Asa (brawd Kaz a Lauren) fel gitarydd arall a Hann ab Ionas a Siaron James – y ddau ar offerynnau taro ac fel peirianwyr sain.

Gadael Ymateb