GORFFENNAF 19-21 2019

DnA

DnA

Pryd: 22/07/2018

Lle: Ar Fwrdd Y Llong

Mae cemeg diymwad rhwng y ddwy gerddor yma, ac nid yw hynny’n syndod am eu bod yn fam a merch.

Roedd Delyth Jenkins, sy’n chwarae’r delyn Geltaidd, yn un o’r aelodau a sefydlodd y triawd offerynnol arloesol, Aberjaber, ac mae ganddi yrfa lwyddiannus fel unawdydd hefyd. Mae Angharad Jenkins yn canu’r ffidl gyda’r grwp Calan, a ffrwydrodd ar y sîn werin Gymreig fel chwa o awyr iach. Mae Calan wedi rhyddhau pedwar albym erbyn hyn ac wedi teithio i bedwar ban byd.

Ar ôl sawl gwahoddiad i berfformio gyda’i gilydd mewn gwyliau a chanolfannau celfyddydau ar draws de Cymru, penderfynodd Delyth ac Angharad ffurfio deuawd, ac ers y dechrau maen nhw wedi cael eu hadnaobod yn garuaidd fel DnA. Derbyniodd eu albwm cyntaf, Adnabod, adolygiadau ardderchog. Mae eu halbwm newydd Llinyn Arian yn cynnwys cymysgedd o alawon traddodiadol gorau ac efallai llai cyfarwydd Cymru, yn ogystal â chyfansoddiadau gwreiddiol wedi’u sgwennu ac ysbrydoli gan teithiau personol Delyth ac Angharad dros y blynyddoedd diwethaf. Mae eu cerddoriaeth yn gyfuniad hudolus o’r traddodiadol ac arloesol.

Gadael Ymateb