GORFFENNAF 17-19 2020

Calan

Calan

Pryd: 22:45 20/07/2019

Lle: Gwesty'r Ship

Dyma fand gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod o gerddorol. Bu i’r band ffurfio yn 2005 wedi i bedwar aelod gyfarfod tra ar gwrs cerddoriaeth draddodiadol gyda Trac yn Sweden ddwy flynedd ynghynt. Mae’r aelodau yn cyfansoddi alawon eu hunain, a phob un yn Gymry Cymraeg. Maent wedi perfformio ar lwyfan y Sesiwn Fawr yn rheolaidd ers 2008.

Gadael Ymateb