GORFFENNAF 17-19 2020

Avanc

Avanc

Pryd: 20/07/2019

Lle: Gwesty'r Ship

Grŵp o bymtheg o gerddorion ifanc sydd wedi dod at ei gilydd i greu Ensemble Gwerin Ieuenctid cenedlaethol cyntaf Cymru yw AVANC, a hynny o dan gyfarwyddyd artistig Patrick Rimes o Calan. Bu i nifer o gerddorion yr ensemble gwrdd drwy Gwerin Gwallgo trac, cwrs cerddoriaeth gwerin, cân a dawns i arddegwyr. Mae’r bobl ifanc sydd yn rhan o’r ensemble yn dod o bob cwr o Gymru ac mae’r ensemble yn cynnwys ffidlau, telynau, pibau, soddgrythau a gitâr.

Gadael Ymateb