GORFFENNAF 19-21 2019

Anweledig

Anweledig

Pryd: 20/07/2018

Lle: Ar Fwrdd Y Llong

“Mae Dolgellau yn agos iawn i’n calonnau, aeth rhan fwyaf o’r band i Goleg Meirion Dwyfor yn y 90’au, roedd o’n ail gartre i ni am gyfnod. A’r Sesiwn Fawr wrth gwrs, uchafbwynt y flwyddyn ar un tro, a ninnau (yn ein hanterth fel band) wedi cael y fraint o berfformio sawl tro, atgofion euraidd! Braf fydd ail-fyw hyn, nid yn unig i ni, ond i bawb arall hefyd, gan gynnwys pobl iau na chafodd gyfle i’n gweld yn fyw. Mae’r hogia yn edrych mlaen yn arw i ddychwelyd unwaith eto i lwyfan y Sesiwn Fawr, ac i brif ddinas ysbrydol Meirionnydd. Dewch a sombrero efo chi!! Waio!”

Gadael Ymateb